گزارش تصویری نخستین همایش تخصصی عاشورا پژوهی که با همت بنیاد بین المللی عاشورا و مجمع جهانی اهل بیت  برگزار گردید

er>

زبان سایت را انتخاب نمایید