آموزه‌های اخلاقی درعاشورا

نویسنده: صغری عیسوندجهانبخشی

ناشر:

مطالعه کنید

امام حسین (علیه السلام) اور عاشورا {مولف محمد صحتی سردرودی)

نویسنده: عباس علی قنبری

ناشر: دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مطالعه کنید

الگوی جهاد در قرآن کریم و کاربست آن در نهضت عاشورا

نویسنده: حسین یاوری

ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مطالعه کنید

اصول اخلاقی نهضت عاشورا

نویسنده: علیرضا ابراهیمی فروتقه

ناشر: دانشگاه معارف اسلامی قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مطالعه کنید

ارتباط متقابل قيام امام حسين (ع) و قيام امام زمان (عج) از نظر آيات و روايات

نویسنده: محمدامین مهدوی

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مطالعه کنید

ابعاد تربیتی واقعه ی عاشورا

نویسنده: علی شیر انصاری

ناشر: دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

مطالعه کنید

بررسی راهکارهای گرافیکی ایجاد برندینگ گردشگری مذهبی بر اساس آئین های عزاداری عاشورا در ایران

نویسنده: سمیه سادات محمودزاده حسینی

ناشر: مؤسسه آموزش عالی فردوس - دانشکده هنر

مطالعه کنید

بررسی تاثیر مناسک مذهبی شیعه (عاشورا) در پیش‌گیری از انحرافات اجتماعی (اعتیاد) در شهرستان مشگین شهر

نویسنده: سامیه فرامرزی

ناشر: دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مطالعه کنید

زبان سایت را انتخاب نمایید