پیشنهاد سردبیر

پیر غلامان

عنوان: پیر غلامان

موضوع: شبهه - امام حسین (علیه السلام) ذلیل نیست شما اینگونه می گویید

نام سخنران: مرحوم کافی

منبع: سایت تبیان

تاریخ: 1392/11/07

پیر غلامان - مرحوم کافی

عنوان: پیر غلامان - مرحوم کافی

موضوع: شبهه - امام حسین (علیه السلام) ذلیل نیست شما اینگونه می گویید

نام سخنران:

منبع:

تاریخ: ۱۳۶۲/۰۷/۱۰

حجت الاسلام مسعود عالی2

عنوان: حجت الاسلام مسعود عالی2

موضوع: شبهه (عاشورا زمان بالیدن است نه نالیدن و ...)

نام سخنران:

منبع: #rasta-resourceSpeech#

تاریخ: #rasta-dateSpeech#

حجت الاسلام مسعود عالی

عنوان: حجت الاسلام مسعود عالی

موضوع: مقایسه مصیبت های حضرت ابراهیم و امام حسین (علیه السلام)

نام سخنران:

منبع: #rasta-resourceSpeech#

تاریخ: #rasta-dateSpeech#

سخنرانان و خطباء

آیت الله جوادی آملی

آیت الله جوادی آملی

استاد رفیعی

استاد رفیعی

حجة الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا

حجة الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا

حجة الاسلام عالی

حجة الاسلام عالی

زبان سایت را انتخاب نمایید